دانلود تحقیق در موردروش_تحقیق در علوم تربیتی

مطالب دیگر:
🔗طنز در ادبیات فارسی🔗دانلود پروژه هلال احمر وب سایت HTML🔗دانلود پروژه html پرتال فنآوری🔗پایان نامه طراحی و اجرای لباس کودک بر اساس نقاشی کودک🔗دانلود پاورپوینت متالوژی پودر - فرایند افشانش🔗مبانی نظری وپیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی🔗مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک رهبری دانشی🔗مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت استعداد🔗مبانی نظری وپیشینه تحقیق ضریب قیمت🔗مبانی نظری وپیشینه تحقیق تجارت الكترونیكی🔗مبانی نظری وپیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها🔗مبانی نظری وپیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها🔗مبانی نظری وپیشینه تحقیق پرستاری بیماران همودیالیزی🔗مبانی نظری وپیشینه تحقیق هیجان🔗مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرسودگی شغلی و حمایت شغلی🔗مبانی نظری وپیشینه تحقیق اعتیاد به موبایل و احساس تنهایی🔗مبانی نظری وپیشینه تحقیق استرس تحصیلی دانش آموزان🔗مبانی نظری وپیشینه تحقیق سلامت عمومی🔗مبانی نظری وپیشینه تحقیق خود پنداره🔗مبانی نظری وپیشینه تحقیق خودکنترلی🔗مبانی نظری وپیشینه تحقیق خلاقیت🔗مبانی نظری مهارت های اجتماعی🔗مبانی نظری اضطراب امتحان🔗مبانی نظری وپیشینه تحقیق سازگاری روانشناختی🔗مبانی نظری وپیشینه تحقیق روان درمانی
دانلود تحقیق در موردروش تحقیق در علوم تربیتی|2052658|qxe
در این پست قصد معرفی فایل دانلود تحقیق در موردروش_تحقیق در علوم تربیتی را داریم با ما همراه باشید.

نام فایل : روش_تحقیق در علوم تربیتی

فرمت : .ppt

تعداد صفحه/اسلاید : 157

حجم : 3 مگابایت


بنام خدا
مقدمات روش تحقیق درعلوم تربیتی
پژوهش وکنجکاوی از تمایلات طبیعی بشر است وروشهای تحقیق در حقیقت ابزارهای دستیابی به حقیقت هستند. پیشرفت های علمی بشر تا حدودی مرهون روشهای شناختن ودانستن است.
هدف کلی این واحد درسی آن است که دانشجویان را به طور مقدماتی باشیوه های تحقیق درعلوم تربیتی وروان شناسی آشنا کند تا آنان بتوانندضمن اینکه بااصول علمی تحقیق آشنامی شوند،یافته های پژوهش درعلوم انسانی را مورد مطالعه قرار دهند.
فصل اول


1.بامنابعی که بشر برای حل مسائل بکار برده است ،آشناشود.
2.مراحل ومفروضات روش علمی را بیان کند.
3.دانش تجربی ونظری را بیان کند.
4.نظریه را تعریف کرده ، هدفها وویژگیهای آن را بیان کند.

دانشجو در پایان این فصل باید بتواند:
تجربه طبقه بندی قابل شمارش ساختن کشف رابطه ها نزدیک شدن به حقیقت
نظریه عبارت است از مجموعه ای ازروابط درونی ساختها(مفاهیم) ، تعاریف وقضایایی که دیدگاه منظمی ازپدیده ها راازطریق تعیین روابط بین متغیرها به منظور تبیین ، پیش بینی وکنترل پدیده ها مشخص می کند.
هدف نهایی و آخرین جنبه از علم ، ساخت نظریه(نظریه پردازی) است یعنی دسترسی به علم نظری.
علوم تجربی خام و پالایش نشده است زیرا با پدیده ها به صورت تقریباً انتزاعی (نه تبیین شده وقابل کنترل وآزمایش) برخورد می کند.
دانش نظری می تواند طریقه رسیدن به راه حل را کوتاه کند وچون موجب تدوین فرضیه هایی می شود بردانش تجربی برتری دارد.
نظریه از طریق ایجاد انگیزه پژوهشی و هدایت پژوهشهای آتی زمینه گسترش دانش را فراهم می کند.رابطه بین نظریه و واقعیت یک رابطه دو جانبه است.
علوم تربیتی هنوز در مراحل تجربی قرار دارد وفاقد چهار چوب نظری است.

بیشتر نظریه ها نه استقرایی اند نه قیاسی بلکه ترکیبی از هر دو می باشند.
....